Garanti2022-04-22T13:22:22+02:00

GUSTAFS WEBSHOP  |  KUNDSERVICE  |  GARANTI

Lamellow 10 år
Lamellow Spa 5 år

Gustafs Lamellow – 10 ÅRS GARANTI

Gustafs Lamellow akustiklösningar är testade för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. Därför kan vi erbjuda 10 års garanti.

1. Vad omfattar den här garantin?

Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel.

2. Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats på ett felaktigt sätt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsmedel.
  • Garantin omfattar inte normalt slitage, repor eller märken, eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.
  • Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö.
  • Garantin gäller inte skador som uppstått i samband med eller till följd av oförutsedda händelser.

3. Installation och skötselanvisning

Trä
Trä är en naturlig produkt och varje träfaner är unikt. Variation i färg, mönster och struktur är en naturlig del i utseendet. Trä förändras över tid när det exponeras för ljus. I faneret till Gustafs Wild Oak kan det förekomma kvistar och sprickor i träets struktur det ger produkten en rustik känsla.

Förvarings-, användnings- och installationsförhållanden
Endast för inomhusbruk och inte i blöta förhållanden. Förvaring, användning och installation vid 18-50 C° och 25-60% relativ luftfuktighet. Fuktigheten hos den underliggande konstruktionen (betong) ska inte vara högre än 15%.

Installation
Faner är en naturlig produkt och ribborna kommer därför att variera i färg, inom samma panel och mellan olika paneler. Planera därför alltid din installation genom att välja panelerna efter deras ton och installera slumpmässigt för att få en vacker enhetlig installation. Detta är särskilt viktigt för större ytor som tak. Vid takinstallation rekommenderar vi  att panelerna läggs i förband.

Rengöring
Rengöring genomförs med en torr mopp eller dammsugare. På fett-, frukt-, vin- och kaffefläckar använd syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak. Blodfläckar tas bort med hjälp av kallt vatten.

4. Vad gör Gustafs för att åtgärda problemet?

Gustafs kommer att undersöka produkten och avgöra om den omfattas av garantin. Om så är fallet kommer Gustafs genom sin egen serviceverksamhet eller behörig servicepartner, efter eget val, att antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en ny likadan eller jämförbar produkt. Om produkten omfattas av garantin, kommer Gustafs att betala kostnaderna för reparation, reservdelar, reparatörens arbetskostnader och eventuella arbetsresor, under förutsättning att produkten är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Detta gäller inte för reparationsarbete som görs utan tillstånd från Gustafs. Utbytta delar tillfaller Gustafs. Om varan inte längre säljs av Gustafs erbjuder Gustafs en lämplig ersättningsvara. Det är Gustafs som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

5. Så här når du oss om du behöver hjälp

Du kommer enklast i kontakt med oss via formuläret här nedan. Vi ser sedan till att rätt person hos oss kontaktar dig.Kontaktmail: customerservice@gustafs.com

SPARA DITT KVITTO!

Det gäller som inköpsbevis. Du ska kunna uppvisa ditt inköpskvitto eller originalfraktsedel för att garantin ska gälla.

Gustafs Lamellow Spa – 5 ÅRS GARANTI

Gustafs Lamellow Spa lösning är testade för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. Därför kan vi erbjuda 5 års garanti.

1. Vad omfattar den här garantin?

Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel.

2. Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats på ett felaktigt sätt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsmedel.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor eller märken, eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.

Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus utan att skyddas mot direkt regn eller solljus.

Garantin gäller inte skador som uppstått i samband med eller till följd av oförutsedda händelser.

3. Installation och skötselanvisning

Trä

Trä är en naturlig produkt och varje träfaner är unikt. Variation i färg, mönster och struktur är en naturlig del i utseendet. Trä förändras över tid när det exponeras för ljus.

Förvarings-, användnings- och installationsförhållanden

Användning i fuktiga miljöer går bra, men Lamellow Spa är inte för användning i miljöer där produkten utsätts för långvarig direkt kontakt med vatten som till exempel i duschkabiner eller liknande. Installation skall alltid vara ventilerande med minst 5 mm avstånd, på alla 4 sidor, till andra ytskikt. Förvaring, användning och installation vid -40 till 100 C° och upp till 100% relativ luftfuktighet.

Rengöring

Rengöring genomförs med en torr mopp eller dammsugare. På fläckar använd syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak.

4. Vad gör Gustafs för att åtgärda problemet?

Gustafs kommer att undersöka produkten och avgöra om den omfattas av garantin. Om så är fallet kommer Gustafs genom sin egen serviceverksamhet eller behörig servicepartner, efter eget val, att antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en ny likadan eller jämförbar produkt. Om produkten omfattas av garantin, kommer Gustafs att betala kostnaderna för reparation, reservdelar, reparatörens arbetskostnader och eventuella arbetsresor, under förutsättning att produkten är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Detta gäller inte för reparationsarbete som görs utan tillstånd från Gustafs. Utbytta delar tillfaller Gustafs. Om varan inte längre säljs av Gustafs erbjuder Gustafs en lämplig ersättningsvara. Det är Gustafs som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

5. Så här når du oss om du behöver hjälp

Du kommer enklast i kontakt med oss via formuläret här >>.
Vi ser sedan till att rätt person hos oss kontaktar dig.

Titel