Köp och leveransvillkor2022-04-22T09:00:22+02:00

GUSTAFS WEBSHOP  |  KÖP & LEVERANSVILLKOR

Köp och leveransvillkor

1. Ditt köp på Gustafs

Dessa köp- och leveransvillkor gäller när du som kund handlar varor på Gustafs i Sverige och får varor levererade till dig i Sverige. Tänk på att alltid spara ditt inköpsbevis i samband med ditt köp. Moms enligt gällande lag ingår i produktpriset. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på gustafs.com. Vi reserverar oss även för att produkter som visas i tryck och på gustafs.com kan komma att utgå ur sortimentet samt för att produkter kan ta slut.

 

2. Garantier

För att du som kund ska känna dig trygg med ditt köp, lämnar Gustafs garanti för vissa produkter. När du köper en produkt som omfattas av garantin, får du information om garantivillkoren vid köpet. Av garantivillkoren framgår hur lång garantiperioden är, samt vilka övriga villkor som gäller för garantin. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda fel på varan, t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor, förutsatt att varan är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Du kan läsa mer om våra garantier på www.gustafs.com/garanti

 

3. Betalning

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningstjänster kan dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter skickas till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du uppfyller kraven för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. De personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget sekretessmeddelande.

 

4. Leverans

I kassan på gustafs.com ser du vilka leveransalternativ som finns just till din postadress, vad det kostar och preliminär leveransperiod.

Vid leverans ska du som kund uppvisa legitimation och bud visar bådas legitimation.

Transportören kontaktar dig via telefon innan de anländer till din adress. Du som kund är ansvarig för att kontrollera din orderbekräftelse så att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta inför leverans. Vid eventuell leveransförsening meddelar Gustafs dig detta. Vid leverans till adresser med vägbommar ansvarar du som kund för att bomnyckel finns tillhanda. Extra transportdagar kan tillkomma vid leverans till en ö. För mer information vänligen kontakta Gustafs Kundservice. Om du vill annullera din betalda order ska du göra det före det att du har tagit emot din order. Om serviceåtgärd i form av plock av order eller leverans har påbörjats kommer kostnad för denna service tas ut, även om du annullerar din order. Observera att vid annullering av order som innehåller måttbeställda varor kommer även en hanteringskostnad på 50% av varans varuvärde tas ut.

Det är viktigt att du förbereder dig inför Gustafs leveransen.

Ditt ansvar som kund är att:

  • Bereda fri väg till din bostad/lokal så att varorna enkelt kan lämnas på en angiven plats.
  • Säkerställa att din leverans är möjlig utan risk för att skada varor, person eller er egendom.
  • Säkerställa att du kan ta emot leveransen när den anländer. Även om du låter någon annan ta emot din leverans är det fortfarande du som ansvarar för att uppfylla villkoren i detta dokument eftersom det är du som ingått avtalet.
  • Vid leverans ska du som kund uppvisa legitimation och bud visar bådas legitimation.

Gustafs förbehåller sig rätten att bedöma om leverans kan ske utan risk för skada på person, varor eller egendom. Om leverans inte kan genomföras på grund av hinder hos dig tar Gustafs leveransen i retur. För en ny leverans debiteras du 750 kr (eller belopp motsvarande din ursprungliga fraktkostnad) utöver ursprunglig fraktkostnad. Vid leverans ska du senast 7 dagar efter att du mottagit varorna kontrollera att du mottagit rätt produkter och rätt antal samt att produkterna är hela. Om du upptäcker skada på produkt, felaktig produkt eller felaktigt antal produkter ska du snarast ta kontakt med Gustafs Kundservice.

Postpaket

När din beställning anlänt till valt ombud skickas ett sms eller en avi till dig. Om du väljer att inte hämta ut ditt paket återbetalas inte fraktkostnaden till dig.

Ansvarsbegränsning

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelser eller annan omständighet utanför Gustafs kontroll och som Gustafs inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har Gustafs rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är Gustafs inte skadeståndsskyldig vid skada som du haft.

4.1 Om olyckan är framme

Skadad förpackning

Vid skadad förpackning. Ta emot godset, men kvittera aldrig i handdatorn eller på fraktsedeln, utan att först göra en anmärkning om skada. Dokumentera alltid skadan vid leveranstillfället för att skadan ska kunna regleras. Om du har en kamera till hands, ta detaljerade bilder av skadan direkt innan du öppnar förpackningen.

Skadad produkt

Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) eller du hämtat ett paket hos ombud måste du anmäla skadan till fraktbolaget senast inom sju kalenderdygn, räknat från utlämnandet av godset.

Reklamation av skada görs via formulär på DB Schenkers hemsida, sök på ”reklamation”.

Saknat gods

Gör anmärkning i handdatorn eller på fraktsedeln om saknat gods innan du kvitterar godset. Kontakta även kundservice på ditt närmaste DB Schenker kontor via hemsida för att anmäla avvikelsen.

 

5. Returnering av varor

Ångerrätt i 14 dagar vid Distansköp – gäller för privatpersoner. Vid beställning på telefon eller via internet har du som kund ångerrätt i 14 dagar enligt lag. Tiden räknas från den dag då du tog emot varan. För att kunna nyttja ångerrätten behöver du kunna uppvisa att du har ångrat dig inom denna tidsperiod och meddelat Gustafs detta. Begär ärendenummer/kvitto/returfraktsedel om du lämnar varan direkt till Gustafs eller transportör. Gustafs behöver registrera ditt nyttjande av ångerrätten innan returen kan tas i retur, det är därför inte möjligt att returnera varor direkt vid leveranstillfället. Återbetalning av det returnerade varuvärdet sker snarast och senast 14 dagar från det att varan har returnerats eller från den dag då du visar att du har returnerat varan. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad. Använd Gustafs Ångerblankett för ditt ärende. I blanketten finns mer information om ångerrätten.

Reklamation

Vid reklamation ska alltid varan returneras till Gustafs om inget annat överenskommits. I de fall du inte själv kan ordna returen kontaktar du Gustafs Kundservice så hjälper vi dig.

Om du vill granska ditt ärende med en opartisk aktör kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om Gustafs har motsatt sig ditt krav kan du som konsument ha rätt att få tvisten prövad av Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm alternativt www.arn.se. Gustafs kommer att medverka i ett eventuellt tvistlösningsförfarande. För alternativ tvistlösning vid gränsöverskridande köp finns även EU-kommissionens plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr. Mer information finns även på Konsument Europa, en del av Konsumentverket.

Returer

Du måste returnera din beställning snarast och senast 14 dagar efter att du har meddelat oss att du vill avbryta ditt köp eller om du upptäckt att det är fel på varan. Tänk på att emballera varan väl då du bär ansvaret för transporten till oss. Du kan med fördel återanvända förpackningen från Gustafs.

Återbetalning av varuvärdet till dig vid retur sker på likadant sätt som betalningen vid köpet, om inget annat har överenskommits. Du kan prova produkten men inte ta den i bruk. Har produkten använts eller skadats vid returen på grund av brist i förpackningen dras nedskrivningen från din återbetalning.

Vid ej uthämtad försändelse står du som kund för returfraktkostnaden. Om du vill returnera ditt köp eller om du inte tagit emot din leverans, debiterar Gustafs dig för returfrakten, detta gäller även postpaket. Även vid nyttjande av ångerrätten står du som kund för returfraktskostnaden. Vid annullering av order med måttbeställda varor tillkommer returfraktskostnad.

Om du ångrar köpet måste varan skickas till: Gustafs Scandinavia AB, Stationsvägen 1, 781 60 Gustafs, Sweden.

 

6. Personuppgifter

Gustafs Scandinavia AB (Gustafs), org.nr. 556462-2198, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Gustafs. Gustafs värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Gustafs är det viktigt att vara öppna med hur Gustafs behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. I den integritetspolicy som gäller för alla Gustafs kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Gustafs arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera integritetspolicyn. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på Gustafs.com/integritetspolicy.

6. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till Gustafs i Sverige / Gustafs webshop kundservice:

För bäst service gällande våra produkter ber vi dig maila via formuläret:

Gustafs Scandinavia AB – Webshop

Kundsupport webshop – 0243- 792046

Organisationsnummer 556462-2198.

Stationsvägen 1, 781 60 Gustafs

KONTAKTA KUNDSUPPORT

Detta formulär är enbart avsett för frågor gällande Gustafs Webshopp har du frågor gällande Gustafs Scandinavias övriga produkter vänligen maila support@gustafs.com eller exportsupport@gustafs.com.


7. Ändringar köp- och leveransvillkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online här på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Titel