Lamellow | Spa | Artisan Oak | Anthracite

3 539.00 kr

Akustiska träpaneler för väggar och tak i våtrum och utomhus under tak – BESTÄLLNINGSVARA

Förbättra snabbt akustiken och få arkitektonisk design i ditt spa, badrum eller vinterträdgård. Panelen består av en akustikfiltklädd med linjära ribbor fanerade med trä utvalda från de finaste materialen. Panelen kräver inget underhåll och det naturliga träet ger värmen och designmångsidighet.

Enkel och snabb installation med skruvar spik eller lim. Panelerna installeras med överlappande och dolda skarvar. Köp till våra matchande avslutningslister för att få ett perfekt slutresultat.

LÄS MER PÅ LAMELLOW SPA PRODUKTSIDA >>
Artikelnr: LW-LI-AOK-PR-AG Kategori:

Beskrivning

Användning: Interiör och Exteriört

Faner: Artisan Oak Real Wood

Ytbehandling: Träet är skyddat med en Underhållsfri PVDF film.

Filt:  Anthracite, Minst 50% återvunnet material

Skivmaterial: Dark Brown

Fuktmotstånd: Relative luftfuktighet 100%. Tål direkt vattenstänk

Temperatur: -40°C – 100°C.

Paneldimension: 19 x 2400 x 600 mm (TxLxW), 1,44 m²

Panelvikt: 15,2 kg

Rib-dimension: 10×27 mm (TxWxH)

Antal ribbor: 15st

Ribbor, mellanrum: 13 mm

Akustikklass: Absorptionsklass D vid direktinstallation. Absorptionsklass A vid installation med 45 mm mineralullsisolering

Installation: Ventilerad. Lamellow spa ger inte ett vattentätt lager. Undvik direkt solljus.

Garanti:  5 års garanti på material och produktionsfel.

Trä

Trä är en naturlig produkt och varje träfaner är unikt. Variation i färg, mönster och struktur är en naturlig del i utseendet. Trä förändras över tid när det exponeras för ljus.

 

Förvarings-, användnings- och installationsförhållanden

Användning i fuktiga miljöer går bra, men Lamellow Spa är inte för användning i miljöer där produkten utsätts för långvarig direkt kontakt med vatten som till exempel i duschkabiner eller liknande. Installation skall alltid vara ventilerande med minst 5 mm avstånd, på alla 4 sidor, till andra ytskikt. Förvaring, användning och installation vid -40 till 100 C° och upp till 100% relativ luftfuktighet.

 

Rengöring

Rengöring genomförs med en torr mopp eller dammsugare. På fläckar använd syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak. Eftertvätta med rent vatten.

Ladda ner installations och skötselanvisning >>

Gustafs Lamellow Spa – 5 ÅRS GARANTI

Gustafs lösningar är testade för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk. Därför kan vi erbjuda 5 års garanti.

 

1. Vad omfattar den här garantin?

Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel.

 

2. Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats på ett felaktigt sätt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsmedel.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor eller märken, eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.

Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus utan att skyddas mot direkt regn eller solljus.

Garantin gäller inte skador som uppstått i samband med eller till följd av oförutsedda händelser.

 

3. Installation och skötselanvisning

Trä

Trä är en naturlig produkt och varje träfaner är unikt. Variation i färg, mönster och struktur är en naturlig del i utseendet. Trä förändras över tid när det exponeras för ljus.

 

Förvarings-, användnings- och installationsförhållanden

Användning i fuktiga miljöer går bra, men Lamellow Spa är inte för användning i miljöer där produkten utsätts för långvarig direkt kontakt med vatten som till exempel i duschkabiner eller liknande. Installation skall alltid vara ventilerande med minst 5 mm avstånd, på alla 4 sidor, till andra ytskikt. Förvaring, användning och installation vid -40 till 100 C° och upp till 100% relativ luftfuktighet.

 

Rengöring

Rengöring genomförs med en torr mopp eller dammsugare. På fläckar använd syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak.

 

Vad gör Gustafs för att åtgärda problemet?

Gustafs kommer att undersöka produkten och avgöra om den omfattas av garantin. Om så är fallet kommer Gustafs genom sin egen serviceverksamhet eller behörig servicepartner, efter eget val, att antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en ny likadan eller jämförbar produkt. Om produkten omfattas av garantin, kommer Gustafs att betala kostnaderna för reparation, reservdelar, reparatörens arbetskostnader och eventuella arbetsresor, under förutsättning att produkten är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Detta gäller inte för reparationsarbete som görs utan tillstånd från Gustafs. Utbytta delar tillfaller Gustafs. Om varan inte längre säljs av Gustafs erbjuder Gustafs en lämplig ersättningsvara. Det är Gustafs som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

 

Så här når du oss om du behöver hjälp

Du kommer enklast i kontakt med oss via formuläret här >>.
Vi ser sedan till att rätt person hos oss kontaktar dig.

Lagervaror skickas normalt inom 5 arbetsdagar. Beställningsvaror inom 8 arbetsveckor och gäller vid tillverkning av max 20st akustikpaneler, du kommer att få ett meddelande när varorna skickas från fabriken. Dina Lamellow paneler levereras i kartong med 2 paneler per kolli. Varje kolli väger 28 kg. Vid större order kan leveransen komma att packas på pall.

Leverans

I kassan på gustafs.com ser du vilka leveransalternativ som finns just till din postadress. Du kan läsa mer om leveransalternativ på länken Fullständiga Köp och leveransvillkor hittar du här >>

Vid leverans ska du som kund uppvisa legitimation och bud visar bådas legitimation.

Transportören kontaktar dig via telefon innan de anländer till din adress. Du som kund är ansvarig för att kontrollera din orderbekräftelse så att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta inför leverans. Vid eventuell leveransförsening meddelar Gustafs dig detta. Vid leverans till adresser med vägbommar ansvarar du som kund för att bomnyckel finns tillhanda. Extra transportdagar kan tillkomma vid leverans till en ö. För mer information vänligen kontakta Gustafs Kundservice. Om du vill annullera din betalda order ska du göra det före det att du har tagit emot din order. Om serviceåtgärd i form av plock av order eller leverans har påbörjats kommer kostnad för denna service tas ut, även om du annullerar din order. Observera att vid annullering av order som innehåller måttbeställda varor kommer även en hanteringskostnad på 50% av varans varuvärde tas ut.

Det är viktigt att du förbereder dig inför Gustafs leveransen.

 Ditt ansvar som kund är att:

  • Bereda fri väg till din bostad/lokal så att varorna enkelt kan lämnas på en angiven plats.
  • Säkerställa att din leverans är möjlig utan risk för att skada varor, person eller er egendom.
  • Säkerställa att du kan ta emot leveransen när den anländer. Även om du låter någon annan ta emot din leverans är det fortfarande du som ansvarar för att uppfylla villkoren i detta dokument eftersom det är du som ingått avtalet.
  • Vid leverans ska du som kund uppvisa legitimation och bud visar bådas legitimation.

Gustafs förbehåller sig rätten att bedöma om leverans kan ske utan risk för skada på person, varor eller egendom. Om leverans inte kan genomföras på grund av hinder hos dig tar Gustafs leveransen i retur. För en ny leverans debiteras du 750 kr (eller belopp motsvarande din ursprungliga fraktkostnad) utöver ursprunglig fraktkostnad. Vid leverans ska du senast 7 dagar efter att du mottagit varorna kontrollera att du mottagit rätt produkter och rätt antal samt att produkterna är hela. Om du upptäcker skada på produkt, felaktig produkt eller felaktigt antal produkter ska du snarast ta kontakt med Gustafs Kundservice.

Postpaket

Om du väljer att inte hämta ut ditt paket återbetalas inte fraktkostnaden till dig.

Ansvarsbegränsning

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelser eller annan omständighet utanför Gustafs kontroll och som Gustafs inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har Gustafs rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är Gustafs inte skadeståndsskyldig vid skada som du haft.

 

Fullständiga Köp och leveransvillkor hittar du här >>

Titel